Inicio » Política de privacidad en las Redes Sociales

Política de privacidad en las Redes Sociales

 

CODI DE CONDUCTA EN XARXES SOCIALS

A FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN som conscients que les noves plataformes de comunicació com a blogs, wikis, xarxes socials i tot tipus de mitjans de comunicació social, estan transformant la manera en què interactuem. La col·laboració online permet a les persones compartir coneixements i idees independentment del seu rang, càrrec o experiència. Per a nosaltres és una manera de formar part en les converses sobre el treball que realitzem a FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN i mostrar la nostra experiència.

Tots els membres de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN han de seguir aquestes pautes a baix descrites cada vegada que realitzin algun tipus de contribució a un mitjà de comunicació social que faci o pugui fer referència a FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN.

Pensi abans de publicar

Hem de tenir en compte que la majoria de les plataformes socials online són llocs públics – el que allí es troba està disponible per a tots. D’aquesta manera, en les plataformes socials els límits de la informació professional i personal no sempre estan molt clars i no es pot estar segur del que està sent compartit, vist o arxivat. Hem de considerar que el que es comunica en Internet estarà publicat molt temps, i que aquestes opinions reflectiran la nostra forma de pensar, per la qual cosa han d’estar d’acord amb la manera que desitgem ser valorats. Si no està segur de si un determinat contingut és apropiat per compartir, no ho publiqui. És millor prevenir que guarir.
Responsabilitat
Som personalment responsables de les nostres paraules i accions. Recordi que quan vostè participa en un mitjà de comunicació social està parlant com a individu i no en nom de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN per això ha d’utilitzar la primera persona del singular. En parlar de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN ha de ser transparent, donant el seu nom i càrrec i afirmant que treballa per FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN . Si vostè posseeix un lloc privat que es refereix o té un impacte en FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN recordi que les opinions abocades en aquest lloc són les seves pròpies i no les de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN Quan ho permeti la legislació aplicable, FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN es reserva el dret de supervisar l’ús de plataformes socials i prendre les mesures adequades per protegir-se contra el mal ús que pot ser perjudicial per a la reputació de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN .

L’establiment d’un compte oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN o compartir informació sobre la companyia i les àrees que treballem, requereix l’aprovació del Departament de Màrqueting i Comunicació. Només aquests comptes poden mostrar el logotip de l’empresa. Si desitja representar a FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN o crear un compte, per favor contacti amb el Departament de Màrqueting. Si un periodista contacta amb vostè sobre algun contingut publicat sobre FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN per favor consulti amb el responsable de comunicació.
Conducta apropiada

El seu comportament a la xarxa ha de ser coherent amb el nostre Codi de bones pràctiques. Gràcies als mitjans de comunicació social, té l’oportunitat d’ajudar a formar part de la reputació social de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN. Usi els seus coneixements per enriquir debats, ajudar a resoldre problemes, compartir l’ambient del nostre entorn de treball, i promoure l’aprenentatge. Per favor, tingui en compte que el to d’una conversa online es pot interpretar de diferents maneres pels lectors, a causa de la falta de comunicació verbal o les diferències culturals. Alguns participants poden no estar familiaritzats amb les abreviatures, emoticones i altres codis comuns que s’utilitzen en la comunicació online. Recordi també que els comentaris poden llegir-se freqüentment fora de context, per la qual cosa és millor atenir-se als fets. La confiança és l’element clau en la construcció de les relacions online. És important protegir la confiança, mantenint un to respectuós, fins i tot quan no s’està d’acord amb els altres, i responent als comentaris d’una manera oportuna. Si comet un error, tracti de corregir-ho al més aviat possible. No dugui a terme cap acció online que sigui inacceptable en el seu lloc de treball o que sigui il·legal. Per exemple, no faci comentaris despectius o amenaçadors, no assetgi a altres usuaris, ni utilitzi insults o publiqui contingut que resulti feridor, difamatori, intimidatori, discriminatori o pornogràfic.

 
Confidencialitat
Sempre s’ha de protegir la informació de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN així com la de proveïdors i altres clients. No publiqui res que no compartiria amb un periodista, client, analista o un competidor. Asseguri’s que qualsevol referència als clients, socis i proveïdors no viola cap obligació de confidencialitat. Per favor recordi la seva obligació de confidencialitat en el seu contracte d’ocupació. No reveli informació sobre els col·legues o altres persones, o utilitzi indegudament les seves dades personals, o publiqui fotos sense el seu permís. No ha d’utilitzar les xarxes socials per intercanviar informació propietat del client o proveïdor, tret que l’accés estigui restringit a una comunitat molt controlada i tancada amb un login propi de cada participant que hagi estat autoritzat per a la recepció d’aquesta informació. Les pàgines web d’accés públic no són llocs apropiats per a la comunicació interna entre els empleats de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN.
Drets d’autor

Són d’obligat compliment totes les lleis i reglaments espanyols que regeixen els drets de propietat intel·lectual, incloent drets d’autor i marques comercials. No s’ha de publicar contingut ni realitzar cap acció que violi la llei o infringeixi els drets de propietat intel·lectual de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN o de tercers.

 

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de

FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN

 

  1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de FARMÀCIA COLLDEFORN, CB en la red social

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante RDLOPD) JORDI CORONA COLLDEFORN de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN, en adelante FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN, desea poner en conocimiento de los usuarios de esta red social la política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de aquellas personas que voluntariamente acceden y utilizan la página oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en la misma. El acceso y uso por el usuario de esta página oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN supone que acepta expresamente esta política de privacidad y que presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales según lo previsto en la misma.

 

  1. Datos de menores de edad o incapaces

 

El acceso y registro en esta red social está prohibido a los menores de catorce (14) años, de forma que igualmente queda prohibido el acceso y uso de los menores de catorce (14 años) a la página oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en la misma. Por su parte, si el usuario es incapaz, FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN advierte que será necesaria la asistencia consentida del titular de la patria potestad o tutela del usuario o su representante legal para el acceso y uso de esta página oficial FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN.

FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN quedará expresamente exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso de su página oficial por menores e incapaces siendo dicha responsabilidad de sus representantes legales en cada caso.

 

  1. Identificación de la razón social del responsable del fichero

 

El usuario queda informado de que FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN, con domicilio social en RDA. O’DONELL, 11-13 – 08003 MATARÓ , ostenta la condición de responsable de los ficheros y tratamientos a través de los que se recogen y almacenan los datos personales del usuario como consecuencia del registro y uso de la página oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en esta red social, sin perjuicio de los tratamientos de los que es responsable la entidad titular de la red social en la que se encuentra nuestra página oficial.

 

  1. Finalidades a que se destinan los datos de carácter personal, información y consentimiento

 

Los datos personales proporcionados voluntariamente por el usuario a FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN a través de su página oficial formarán parte de un tratamiento de datos responsabilidad de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN con la finalidad de ofrecerle información de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN, por e-mail, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicación comerciales, envío de newsletter a aquellos usuarios que se suscriban, intercambiar información con FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN y otros usuarios y establecer comunicación con terceros.

Desde el momento en que el usuario utiliza la presente página oficial presta su consentimiento libre, inequívoco, específico, informado y expreso para el tratamiento de sus datos personales por FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN para la correcta prestación de dichos servicios de acuerdo con lo establecido en la presente política.

 

El usuario es libre de utilizar la página oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en esta red social, por lo que en caso en que el usuario no esté de acuerdo con el tratamiento de sus datos con dichos fines, no deberá utilizarla ni proporcionar sus datos personales.

 

A través de esta página oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN el usuario puede compartir textos, fotos, vídeos y otro tipo de información y/o contenidos que estarán sujetos tanto a la presente política como a las Normas y Condiciones de la Plataforma. El usuario será responsable de que todos los contenidos que publique respeten la legislación vigente, la presente política y las Normas de la Plataforma.

 

El usuario únicamente podrá publicar en esta página oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN datos personales, fotografías e informaciones u otros contenidos cuya titularidad y propiedad le pertenezcan o respecto de las cuales ostente la autorización de terceros.

 

FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN tendrá derecho a eliminar de la presente página oficial –de forma unilateral y sin previa comunicación ni autorización del usuario- cualesquiera contenidos publicados por el usuario cuando el usuario infrinja o vulnere la legislación vigente, las normas establecidas en la presente política y las Normas de la Plataforma.

 

  1. Identificación de los destinatarios respecto de los que FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN tenga previsto la realización de cesiones o comunicaciones de datos

 

Se advierte al usuario que toda la información y contenidos que publique en la página oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en la red social podrá ser conocida por los restantes usuarios de la página oficial y de la plataforma de red social. En consecuencia, toda la información y contenidos publicados por el usuario en la página oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en esta red social será objeto de comunicación de al resto de los usuarios por la propia naturaleza del servicio.

 

FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN únicamente tiene prevista la realización de cesiones o comunicaciones de datos que en razón de la normativa vigente deba realizar a jueces, tribunales, administraciones públicas y autoridades competentes de carácter administrativo.

 

  1. Otros terceros prestadores de servicios

 

FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN advierte al usuario de que esta entidad sólo es responsable y garantiza la confidencialidad, seguridad y tratamiento de los datos conforme a la presente política, respecto de los datos de carácter personal que recoja del usuario a través de la presente página oficial en esta red social, no teniendo ningún tipo de responsabilidad respecto de los tratamientos y posteriores utilizaciones de los datos personales que pudieran efectuarse tanto por el titular de la red social como por terceros prestadores de servicios de la sociedad de la información que pudiesen acceder a tales datos en razón de la prestación de sus servicios o ejercicio de su actividad, terceros que establezcan hiperenlaces a la red social, ni de aquellos responsables a quienes a través de hiperenlaces FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN remite a los usuarios adheridos a la presente página oficial.

 

  1. Calidad de los datos

 

FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN advierte al usuario de que, salvo la existencia de una representación legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener en cuenta que solo puede proporcionar datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. En cualquier caso, el usuario deberá respetar la privacidad de terceros, sean estos usuarios o no de la red social o de la página oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en la misma.

 

  1. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos

 

FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFOR informa al usuario de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN con domicilio social en RDA. O’DONELL, 11-13 – 08003 MATARÓ o aquélla que le sustituya y se comunique en el Registro General de Protección de Datos. A tales efectos, el interesado deberá enviar a FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN a comunicación escrita indicando la petición o derecho que ejercita junto con una copia de su DNI o documento válido en derecho que acredite su identidad, indicando expresamente su nombre de usuario en la página oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en la red social, con el fin de identificarlo inequívocamente.

 

  1. Otra información de interés

 

FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN podrá modificar y/o sustituir en cualquier momento la presente política que, según los casos, sustituirá, completará y/o modificará la actualmente publicada aquí recogida. Por ello el usuario deberá acceder periódicamente a las mismas con el fin de mantenerse actualizado.

 

El usuario puede contactar con FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN mediante el servicio de mensajería interna de la red social o a través de los siguientes datos de contacto:

 

FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN

Domicilio: RDA. O’DONELL, 11-13 – 08003 MATARÓ

Email: fcia@farmaciacolldefon.com

 
Asimismo el usuario puede consultar las normas y políticas publicadas por el titular de la red social para el uso de la misma.

 


Política de privacitat en les xarxes socials oficials de

FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN

1 . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN a la xarxa social

 En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD ) i el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ( en endavant, RDLOPD) JORDI CORONA COLLDEFORN, en adelante FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en la mateixa . L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa .

 

2 . Dades de menors d’edat o incapaços

 L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze ( 14 ) anys , de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze ( 14 anys) a la pàgina oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en la mateixa . Per la seva banda, si l’usuari és incapaç , FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial de FARMÀCIA COLLDEFORN, CB . FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas .

 

3 . Identificació de la raó social del responsable del fitxer

 L’usuari queda informat que FARMÀCIA COLLDEFORN, CB , amb domicili social a RDA. O’DONELL, 11-13 – 08003 MATARÓ , ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en aquesta xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l’entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial .

 

4 . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment

 Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN amb la finalitat d’oferir informació de FARMÀCIA COLLDEFORN, CB , per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic , present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin , intercanviar informació amb FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN i altres usuaris i establir comunicació amb tercers .

Des del moment en què l’usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure , inequívoc , específic , informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política .

 L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en aquesta xarxa social , de manera que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats , no ha d’ utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals .

 A través d’aquesta pàgina oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN l’usuari pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma . L’usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la present política i les Normes de la Plataforma .

 L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN dades personals , fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l’autorització de tercers .

 FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial – de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma .

 

5 . Identificació dels destinataris respecte dels quals FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

 S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei .

 FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu .

 

6 . Altres tercers prestadors de serveis

 FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial .

 

7 . Qualitat de les dades

 FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda , cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’ usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en la mateixa.

 

8 . Exercici dels drets d’accés , rectificació , cancel · lació i oposició de les dades

 FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN informa a l’usuari de la possibilitat d’ exercir els drets d’ accés , rectificació , cancel · lació i oposició mitjançant sol · licitud escrita dirigida a FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN amb domicili social a RDA. O’DONELL, 11-13 – 08003 MATARÓ , o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l’interessat haurà d’enviar a FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d’usuari a la pàgina oficial de FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN en la xarxa social, per tal d’identificar inequívocament.

 

9 . Altra informació d’interès

 FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat .

 

L’usuari pot contactar amb FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte :

 

FARMÀCIA JORDI CORONA COLLDEFORN

Domicili : RDA. O’DONELL, 11-13 – 08003 MATARÓ

Email : fcia@farmaciacolldefon.com

 

Així mateix l’ usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.

 

Sígueme en Feedly